Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 3: Toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit

Hoofdstuk 3 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de manier waarop hoger onderwijs talenten van studenten kan helpen ontwikkelen. En over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.