Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 4: Verbinding met de samenleving

Hoofdstuk 4 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de verbinding van het hoger onderwijs met de samenleving.