Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 5: Investeringsagenda

Hoofdstuk 5 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 beschrijft hoe de beschikbare middelen worden verdeeld over de belangrijkste doelstellingen van de strategische agenda.