Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020 (deel 3)

De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de EU-lidstaten een strategie te ontwikkelen om in 2020 in het eigen zeegebied een goede milieutoestand te bereiken en te behouden. Voor Nederland gaat het om het Nederlandse deel van de Noordzee. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020 (deel 3) omvat het programma van maatregelen voor een gezonde zee met een duurzaam gebruik.