Actieagenda Schiphol

De Actieagenda Schiphol bevat een overzicht van lopende en nieuwe acties om de concurrentiepositie van luchthaven Schiphol te versterken.

6 terreinen waarop de Actieagenda Schiphol acties heeft:

 • Minder kosten
  Luchtvaartmaatschappijen moeten allereerst zelf hun kosten zien te verlagen. Maar de overheid kijkt ook naar mogelijkheden om luchthavenkosten te verminderen. Zoals tarieven voor Schiphol, beveiligingskosten, en kosten van dienstverlening voor luchtverkeer (bijvoorbeeld weerberichten) en eenvoudiger regelgeving, waardoor minder administratieve kosten ontstaan.
 • Overstapfunctie houden
  Schiphol is nu een belangrijke luchthaven voor het overstappen op vluchten. Op dezelfde manier is Schiphol ook belangrijk voor vrachtvervoer. Schiphol moet deze positie zien te houden.
 • Beter bereikbaar over weg en spoor
  Goede en betrouwbare aansluiting op hoofdwegen,  hoofdspoorwegen en regionaal openbaar vervoer. De overheid investeert hier tot 2028 bijna € 12 miljard in.
 • Vernieuwend en duurzaam
  De overheid geeft geld voor onderzoek en ontwikkeling van de luchtvaart. Vliegtuigen moeten minder CO2 uitstoten en daarmee duurzamer worden. Want de verwachting is dat de vraag naar luchtvaart tot 2050 sterk groeit.
 • Groei aantal vluchten
  Schiphol moet kunnen inspelen op de verwachte groei van de luchtvaart. Maar dit moet zo stil en zuinig mogelijk, zodat het milieu minder wordt belast.
 • Ruimte voor woningbouw en vliegen
  Schiphol ligt in een dichtbevolkt gebied. Dat geeft geluidsoverlast bij omwonenden. Woningbouw in stedelijk gebied rond Schiphol wordt weer mogelijk. Buiten dit gebied blijft bouwen beperkt.