34675 Nota van wijziging bij wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de wet Milieubeheer. De wijziging houdt verband met verwijdering van asbest en asbesthoudende producten.