Nota naar aanleiding van Verslag Vierde Spoorwegpakket

In de nota beantwoordt staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) de nadere vragen van de leden van fracties van het CDA, PVV en de ChristenUnie over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enkele andere wetten. Dit in verband met de invoering van het 4e Spoorwegpakket.