Langetermijnstrategie Klimaat

Beschrijving van de Nederlandse bijdrage aan de Europese klimaatdoelen op de langere termijn: in de Europese Unie zo snel mogelijk klimaatneutraliteit bereiken en komen tot een zeer energie-efficiënt en sterk op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd energiesysteem.