Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

Een sterk maatschappelijk middenveld is van belang voor een goede democratie en een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In veel landen wereldwijd staat het maatschappelijk middenveld onder druk. Als Nederland  steunen we maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan het verminderen van ongelijkheid, tegengaan van corruptie, om stem te geven aan burgers om op te komen voor hun rechten. Specifieke aandacht gaat naar de realisatie van vrouwenrechten en gendergelijkheid door middel van het SDG5 fonds.

Download 'Beleidskader Power of Voices Partnerschappen' 1/27

PDF document | 22 pagina's | 304 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Grant instrument Power of Voices Partnerships (Engels)' 2/27

PDF document | 21 pagina's | 342 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Beleidskader Power of Women' 3/27

PDF document | 23 pagina's | 341 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Grant instrument Power of Women (Engels)' 4/27

PDF document | 22 pagina's | 333 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Beleidskader Women, Peace & Security' 5/27

PDF document | 24 pagina's | 326 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Grant instrument Women, Peace & Security (Engels)' 6/27

PDF document | 23 pagina's | 331 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Beleidskader SRGR Partnerschap Fonds' 7/27

PDF document | 23 pagina's | 283 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Grant instrument SRHR Partnership Fund (Engels)' 8/27

PDF document | 22 pagina's | 296 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Q&A’s Versterking Maatschappelijk Middenveld' 9/27

PDF document | 28 pagina's | 274 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 1: Begrippenlijst' 10/27

PDF document | 3 pagina's | 58 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 1: List of Terms (Engels)' 11/27

PDF document | 3 pagina's | 55 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 2a: ORIA assessment form (Engels)' 12/27

PDF document | 16 pagina's | 259 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 2b: ORIA integrity update form (Engels)' 13/27

PDF document | 6 pagina's | 177 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 2c: ORIA- Questionnaire for update (Engels)' 14/27

PDF document | 2 pagina's | 17 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 3: DAC List ODA Recipients 2018 to 2020 flows (Engels)' 15/27

PDF document | 1 pagina | 18 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 4: Corporate Rates (Engels)' 16/27

PDF document | 3 pagina's | 32 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 5 - Versterking Maatschappelijk Middenveld - Theory of Change' 17/27

PDF document | 8 pagina's | 107 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 5: (Engels) - Strengthening Civil Society - Theory of Change' 18/27

PDF document | 7 pagina's | 116 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 6: (Engels) Policy Document Power of Women' 19/27

PDF document | 4 pagina's | 48 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 6: Beleidsdocument Power of Women' 20/27

PDF document | 4 pagina's | 66 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 7: Beleidsdocument Women, Peace and Security' 21/27

PDF document | 9 pagina's | 216 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 7: (Engels) Policy Document Women, Peace and Security' 22/27

PDF document | 8 pagina's | 178 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 8: Theory of Change SRGR' 23/27

PDF document | 8 pagina's | 278 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 8: (Engels) Theory of Change SRHR' 24/27

PDF document | 7 pagina's | 210 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Q en A's (ronde 2, feb 2020)' 25/27

PDF document | 9 pagina's | 101 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Eindrapport Externe Adviescommissie Versterking Maatschappelijk Middenveld (VMM)' 26/27

PDF document | 27 pagina's | 318 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Download 'Annex 1 - Definieve selectie VMM partners' 27/27

PDF document | 2 pagina's | 39 kB

Beleidsnota | 03-12-2019

Beleidskader 2021-2025

Hiervoor is een nieuw beleidskader ontwikkeld, voor de periode 2021-2025. Hieronder vallen 7 instrumenten, waarvan voor 4 hieronder een subsidiebeleidskader staat:

  • Power of Voices Partnerschappen.
  • Power of Women.
  • Women Peace and Security.
  • het SRGR Partnerschap-fonds.