Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek (PDF | 3 pagina's | 232 kB)