Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot verlenging van verdragen - SOFA Qatar 5e verlenging

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen tot verlenging van verdragen - SOFA Qatar 5e verlenging (PDF | 2 pagina's | 176 kB)