Beslisnota Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten Sim

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten Sim (PDF | 3 pagina's | 64 kB)