Beslisnota bij Kamerbrief Protocol tot wijziging van Veiligheidsbijlage bij Overeenkomst tussen Staten die partij zijn bij het Noordtlantisch Verdrag tot samenwerking over atoomgegevens

Beslisnota bij Kamerbrief over Protocol tot wijziging van de Veiligheidsbijlage bij de Overeenkomst tussen Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag tot samenwerking over atoomgegevens, 2 juni 1998. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspesonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Protocol tot wijziging van Veiligheidsbijlage bij Overeenkomst tussen Staten die partij zijn bij het Noordtlantisch Verdrag tot samenwerking over atoomgegevens (PDF | 3 pagina's | 260 kB)