Beslisnota bij Kamerbrief over Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Beslisnota bij Kamerbrief over Wijzigingsbesluit financiële markten 2021. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.  

Beslisnota bij Kamerbrief over Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 (PDF | 26 pagina's | 14,5 MB)