Beslisnota bij Kamerbrief over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota bij Kamerbrief over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale (PDF | 3 pagina's | 219 kB)