Onderliggende beslisnota's MR Wijziging van de Drinkwaterwet WACC en signaleringsparameters

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Onderliggende beslisnota's MR Wijziging van de Drinkwaterwet WACC en signaleringsparameters (PDF | 6 pagina's | 300 kB)