Beslisnota bij verzenden Kamerbrief onderliggende stukken Jaarplan DGT en herijking

Beslisnota bij Kamerbrief over onderliggende stukken Jaarplan DGT en herijking. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.  

Beslisnota bij verzenden Kamerbrief onderliggende stukken Jaarplan DGT en herijking (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)