Beslisnota's bij bekrachtiging initiatiefvoorstel afschaffing lerarenregister

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

Beslisnota's bij bekrachtiging initiatiefvoorstel afschaffing lerarenregister (PDF | 7 pagina's | 188 kB)