Beslisnota bij aanbiedingsbrief 3e nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief 3e nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (PDF | 1 pagina | 612 kB)