Beslisnota bij hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten (PDF | 78 pagina's | 823 kB)