Beslisnotas Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnotas Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (PDF | 22 pagina's | 1,5 MB)