Beslisnota's ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit (PDF | 46 pagina's | 6,7 MB)