Beslisnotas wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnotas wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven (PDF | 4 pagina's | 138 kB)