Beslisnota ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit (PDF | 2 pagina's | 106 kB)