Beslisnota bij Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kritische tijdslijn Omgevingswet (PDF | 3 pagina's | 263 kB)