Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (PDF | 2 pagina's | 127 kB)