Beslisnota's bij eleidsreactie op het onderzoek ‘naar de verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van conversietherapie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij eleidsreactie op het onderzoek ‘naar de verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van conversietherapie (PDF | 14 pagina's | 1 MB)