Beslisnota bij Kamerbrief instelling adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

Beslisnota bij Kamerbrief over de instelling adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief instelling adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde (PDF | 2 pagina's | 130 kB)