Beslisnota Beantwoording schriftelijk overleg - Nationaal Programma Onderwijs mbo/ho en onderzoek voorjaar 2022 en Evaluatie servicedocumenten Covid-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Beantwoording schriftelijk overleg - Nationaal Programma Onderwijs mbo/ho en onderzoek voorjaar 2022 en Evaluatie servicedocumenten Covid-19 (PDF | 1 pagina | 107 kB)