Beslisnota's bij IBO Vermogensdeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij IBO Vermogensdeling (PDF | 8 pagina's | 4,1 MB)