Beslisnota bij Kamerbrief over verschillen in schadeafhandeling en versterking gaswinning Groningen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verschillen in schadeafhandeling en versterking gaswinning Groningen (PDF | 4 pagina's | 475 kB)