Beslisnota bij Aanbiedingsbrief MIT-advies - Fit voor het najaar

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief MIT-advies - Fit voor het najaar (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)