Beslisnota bij geannoteerde agenda van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij geannoteerde agenda van de Europese Politieke Gemeenschap van 6 oktober 2022 (PDF | 1 pagina | 438 kB)