Beslisnota bij beantwoording Kamervragen bij zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen bij zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3 (PDF | 1 pagina | 72 kB)