Beslisnota bij Kamerbrief Toetsingskader risicoregelingen introductie groen luik BMKB

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Toetsingskader risicoregelingen introductie groen luik BMKB (PDF | 2 pagina's | 226 kB)