Beslisnota publicatie Beleidsevaluatie Marker Wadden 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota publicatie Beleidsevaluatie Marker Wadden 2022 (PDF | 3 pagina's | 136 kB)