Beslisnota verzending rapport emissiearme stallen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota verzending rapport emissiearme stallen (PDF | 3 pagina's | 87 kB)