Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onjuistheid in beslisnota bij brief kritische tijdslijn Omgevingswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onjuistheid in beslisnota bij brief kritische tijdslijn Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 126 kB)