Beslisnota bij Kamerbrief over monitor zorgverzekeringen 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over monitor zorgverzekeringen 2022 (PDF | 2 pagina's | 2 MB)