Beslisnota bij Kamerbrief over vertrouwelijke inzage conceptadvies AcICT Omgevingswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vertrouwelijke inzage conceptadvies AcICT Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 79 kB)