Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 41ste ICAO Assembly

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 41ste ICAO Assembly (PDF | 3 pagina's | 154 kB)