Beslisnota Kamervragen beleidsprogramma IenW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamervragen beleidsprogramma IenW (PDF | 2 pagina's | 127 kB)