Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken overbrengingen van personen uit Afghanistan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken overbrengingen van personen uit Afghanistan (PDF | 2 pagina's | 123 kB)