Beslisnota bij Kamerbrief over totstandkoming advies AcICT

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over totstandkoming advies AcICT (PDF | 2 pagina's | 79 kB)