Beslisnota bij Kamerbrief over preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding (PDF | 5 pagina's | 1,8 MB)