Beslisnota beantwoording Kamervragen kanaal Almelo-De Haandrik

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota beantwoording Kamervragen kanaal Almelo-De Haandrik (PDF | 2 pagina's | 120 kB)