Beslisnota Remigratie Derdelanders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Remigratie Derdelanders (PDF | 5 pagina's | 195 kB)