Beslisnota bij beleidsreactie evaluatie Nationaal Rapporteur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beleidsreactie evaluatie Nationaal Rapporteur (PDF | 3 pagina's | 109 kB)