Beslisnota bij Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling (PDF | 5 pagina's | 2,5 MB)