Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie noodverordening Versnelde inzet van hernieuwbare energie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie noodverordening Versnelde inzet van hernieuwbare energie (PDF | 2 pagina's | 131 kB)